Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie v gravidite
Eva Kolesárová, Jana Sirotiaková, Ivana Valočíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2009
Artériová hypertenzia v gravidite je stále hlavnou príčinou materskej, fetálnej a neonatálnej morbidity a mortality. Hypertenzia v gravidite sa klinicky prejavuje viacerými formami, ktoré sa od seba odlišujú nielen etiológiou, ale aj rozdielnym manažmentom. V diagnostike hypertenzie v gravidite bez pridružených ochorení sa uplatňujú absolútne hodnoty krvného tlaku ≥ 140/90 mmHg alebo diastolický tlak ≥ 90 mmHg. V liečbe je najpoužívanejšia metyldopa, avšak indikované sú aj selektívne betablokátory a kalciové antagonisty. Ochorenie vzhľadom na svoju závažnosť vyžaduje multidisciplinárny prístup. Perspektívou je vytváranie centier na liečbu artériovej hypertenzie v gravidite, podchytenie juvenilnej hypertenzie u dievčat s edukáciou a plánovanie gravidity u mladých diabetičiek s artériovou hypertenziou.
gestačná hypertenzia preeklampsia
Interná med. 2009; 9 (10): 475-480
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by