Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti diagnostiky končatinovej ischémie
Laura Slezáková, Zuzana Ďurkovičová, Viliam Mojto, Ľudovít Gašpar
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Periférne artériové ochorenie patrí medzi kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú celosvetovo vedúcou príčinou morbidity a mortality. Výskyt ochorenia sa odhaduje na 5-10 % populácie. Najčastejšou príčinou ochorenia je ateroskleróza. Ochorenie má množstvo úskalí v diagnostike, preto v nasledujúcom texte sa snažíme priblížiť súčasné možnosti jeho diagnostiky.
periférne artériové ochorenie končatinová ischémia členkovo-ramenový index
Interná med. 2017; 17 (2): 61-66
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by