Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti, indikácie a vedľajšie účinky protinádorovej chemoterapie
Emília Pastrnáková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Chemoterapia je významnou súčasťou multimodálnej protinádorovej liečby. Používa preukázane účinné kombinácie cytostatík s rôznym mechanizmom účinku, novinkou je molekulárne cielená liečba. Chemosenzitívne neoplázie (hematologické, germinatívne) sú kurabilné najmä v počiatočných štádiách podľa TNM klasifikácie, u iných je zrejmý paliatívny efekt s predĺžením prežívania a zlepšením kvality života. Limitáciou môže byť pravidelne sa vyskytujúca toxicita pre zdravé tkanivá, akou je akútna myelosupresia, oneskorený vývoj kongestívnej srdcovej slabosti, vznik sekundárnych leukémií. Indikovaniu chemoterapie musí predchádzať dôsledná diagnostika a stratifikácia ochorenia, posúdenie prognostických faktorov, komorbidity a celkového stavu spolupracujúceho chorého, s následnou individualizáciou klinicky osvedčených terapeutických režimov v rukách skúsených internistických onkológov.
chemoterapia cytostatiká chemosenzitivita toxicita chemoterapie molekulárne cielená liečba
Interná med. 2005; 5 (7-8): 429-435
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by