Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Súčasné možnosti liečby gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
Soňa Kiňová
Gastroenteropankreatické neuroendokrinné tumory (GEP NET) sú klasifikované na základe hormonálnej produkcie nádorových buniek na funkčné a nefunkčné. Liečba dobre diferencovaných NET-ov zahŕňa chirurgickú resekciu, debulking, biologickú liečbu a liečbu rádionuklidmi (PRRT). Pri málo diferencovaných NET-och a neuroendokrinných karcinómoch je indikovaná chemoterapia. Komplexná liečba vedie k predĺženiu prežívania pacientov aj k zlepšeniu kvality ich života.

Current possibilities of treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours
Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP NET) are classified based on the hormonal activity of tumour cells to functional and non-functional tumours. Therapy of well differentiated NETs includes surgical procedures, debulking of tumour mass, biotherapy and peptide receptor radionuclide therapy. Complex treatment leads to prolongation of patients’ life and improves quality of life.
Keywords: neuroendocrine tumours, carcinoid syndrome, insulinoma, gastrinoma, somatostatin analogues, peptide receptor radionuclide treatment, biological therapy
neuroendokrinné nádory karcinoidový syndróm inzulinóm gastrinóm somatostatínové analógy peptidová receptorová rádionuklidová terapia biologická liečba
Interná med. 2019; (19) 10: 389-392
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by