Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Súčasné možnosti liečby hormonálne rezistentného karcinómu prostaty
Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Článok sumarizuje súčasný postup v diagnostike a liečbe pacientov s hormonálne rezistentným karcinómom prostaty. Najväčší pokrok sa dosiahol v oblasti chemoterapie týchto pacientov. Dve nezávislé randomizované štúdie preukázali, že chemoterapia s docetaxelom zlepšuje celkové prežívanie pacientov s hormonálne rezistentným karcinómom prostaty pri porovnaní so štandardnou chemoterapiou mitoxantronom a s nízkymi dávkami prednizónu. Docetaxel podávaný každé 3 týždne spolu s nízkymi dávkami prednizónu je teraz novou štandardnou liečbou pacientov s hormonálne rezistentným metastatickým karcinómom prostaty.
hormonálne rezistentný karcinóm prostaty chemoterapia docetaxel hormonálna liečba
Klin. urol. 2007; 3 (2): 63 - 68
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by