Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti použitia metód nukleárnej medicíny v kardiológii
Soňa Balogová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Funkčné zobrazenie metódami nukleárnej medicíny nachádza popri iných odboroch významné uplatnenie aj v kardiológii. V súčasnosti možno nimi vyšetrovať systolickú a diastolickú funkciu komôr, regionálnu kinetiku steny komôr, prítomnosť ľavopravých resp. pravoľavých skratov, regionálnu perfúziu a viabilitu myokardu, prítomnosť ložiska nekrózy a apoptózy v myokarde, distribúciu adrenergických receptorov v myokarde. Vyšetrenia poskytujú významnú diagnostickú a prognostickú informáciu a sú tak nápomocné pri rozhodovaní o liečebnom postupe. Práca prináša prehľad vyšetrení metódami nukleárnej medicíny v kardiológii a prehľad informácií, ktoré možno týmito vyšetreniami získať.
funkčné zobrazenie perfúzia viabilita nekróza apoptóza adrenergické receptory
Interná med. 2006; 6 (3): 144-148
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by