Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné odporúčania pre prevenciu trombembolizmu u pacientov s fibriláciou predsiení
Anton Dlesk, Ondrej Beňačka, Magdaléna Kovářová, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2015
Fibrilácia predsiení (FP) je najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou. Významnou mierou sa podieľa na vzniku cievnej mozgovej príhody (CMP) a trombembolizmu. Výskyt CMP u pacienta s FP sa spája s vyšším rizikom úmrtia, invalidity a recidívy CMP ako v prípade ostatných pacientov s CMP. Významnou súčasťou úvodného manažmentu pacientov s FP je okamžité zhodnotenie potreby antikoagulačnej liečby na základe prítomnosti rizikových faktorov trombembolizmu. Antikoagulačná liečba u pacientov s FP a rizikom trombembolizmu pomáha významnou mierou toto riziko znížiť.
fibrilácia predsiení trombembolizmus antikoagulačná liečba
Interná med. ; 15 (2): 55-57
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by