Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Súčasné trendy v liečbe obezity
Tibor Varga ml., Katarína Demková, Ján Tokarčík
Obezita je metabolické ochorenie, ktoré predstavuje pandémiu tretieho tisícročia. Zároveň u obéznych pacientov pozorujeme omnoho vyšší výskyt kardiovaskulárnych, metabolických, onkologických a respiračných ochorení než u populácie s normálnou telesnou hmotnosťou. Napriek tomu diagnosticko-terapeutický manažment obézneho pacienta sa na Slovensku robí iba vo vybraných obezitologických centrách. Aby sme účinne zabránili tomuto nepriaznivému epidemiologickému trendu, je nutné manažment obezity posunúť „čím bližšie“ k pacientovi – na úroveň spádového špecialistu (internistu, diabetológa a i.) eventuálne všeobecného lekára pre dospelých. Našou prácou sa snažíme podať ucelený pohľad o súčasných, na Slovensku dostupných možnostiach liečby obezity, a tým motivovať ambulantných lekárov, aby začali liečebný manažment obezity.

Current trends in treatment of obesity
Obesity is a metabolic disorder, which represents the pandemy of the third millennia. In comparison with patients of normal weight, obese patients have multiply increased risk of cardiovascular, metabolic, malignant and respiratory diseases. Despite of this, management of obese patients in Slovakia is usually providen just in obesitology centres. If we want to avoid this epidemiological trending, we have to manage our patients on the level of local specialist or general practitioner. The aim of our work is to give an overal view about the recently available pharmacotherapy of obesity in Slovakia and to motivate our colleagues to initiate this treatment.
Keywords: obesity, pharmacotherapy, management
obezita farmakoterapia manažment
Interná med. 2022; 22 (7-8): 329-333
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by