Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné trendy v diagnostike a liečbe SIBO
Lenka Bubernáková, Peter Hyrdel, Martin Schnierer, Peter Lipták, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2016
Syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve charakterizuje prítomnosť abnormálneho a nadmerného množstva
baktérií v tenkom čreve. Diagnostické kritérium je kvantitatívna prítomnosť najmenej 105 bakteriálnych jednotiek
na mililiter jejunálneho aspirátu, tvoriacich kolóniu. Najčastejšími klinickými symptómami sú meteorizmus, flatulencia,
abdominalgie, nauzea, dyspepsia, únava, hnačky alebo zápcha. Diagnostika tejto nozologickej jednotky je komplikovaná
a obtiažna. K dispozícii máme dychové testy s glukózou a laktulózou, vyšetrenie jejunálneho aspirátu je v našich
geografických podmienkach skôr výnimkou. Liečba SIBO má tiež svoje limity, neraz sa stretávame s nedostatočne
efektívnou liečbou a častou rekurenciou. Prínosom v nasledujúcich rokoch môžu byť mikrobiologicko-genetické metódy,
hlavne metagenomika a metabolomika.
syndróm bakteriálneho prerastania (SIBO) dychové testy jejunálny aspirát metagenomika metabolomika antibiotická liečba
Interná med. 2016; 16 (9): 379-382
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by