Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Súčasný koncept otvorenej parciálnej nefrektómie bez ischémie/alebo s minimálnym trvaním ischémie u pacientov s predominantne intrarenálnym nádorom obličky
Peter Weibl
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Cieľom práce je poukázať na súčasné možnosti a techniky otvorenej parciálnej nefrektómie bez ischémie pri liečbe predominantne endofyticky lokalizovaných nádorov obličiek. Za kľúčový aspekt parciálnej nefrektómie bola donedávna považovaná dĺžka trvania ischémie. Na základe posledných literárnych dát je nezanedbateľným rizikovým faktorom vzniku chronickej renálnej insuficiencie percento/objem ponechaného zdravého reziduálneho tkaniva obličky. Trvanie ischémie je modifikovateľný parameter, na druhej strane množstvo ponechaného obličkového parenchýmu je podmienené veľkosťou nádoru a jeho uložením. V súčasnosti sa parciálna nefrektómia stala štandardnou metódou liečby nádorov obličiek v klinickom štádiu T1 a kompletne nahradila radikálnu nefrektómiu, vzhľadom na lepšie funkčné a porovnateľné onkologické výsledky. Koncept nulovej ischémie bol pôvodne rozpracovaný na báze nádorov na solitárnej obličke. Súčasný trend však rozširuje hranice parciálnej nefrektómie aj na prípady pri zdravej kontralaterálnej obličke. Aj keď za cenu vyššej krvnej straty, ale s porovnateľnou onkologickou kontrolou ochorenia, avšak s nižším rizikom vzniku chronickej renálnej insuficiencie.
parciálna nefrektómia nulová ischémia karcinóm obličky
Klin. urol. 2014; 10 (3): 68-76
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by