Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Súčasný manažment pacientov s primárnym hyperaldosteronizmom
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Primárny hyperaldosteronizmus (PH) je najčastejšia forma endokrinnej hypertenzie a rovnako aj najčastejšia forma kurabilnej
hypertenzie. Dlhodobo zvýšená hladina aldosterónu v sére pacientov má negatívne účinky na kardiovaskulárny
systém a obličky. Pacienti s PH majú vyššiu prevalenciu akútnych kardiovaskulárnych príhod, cievnych mozgových
príhod, vyšší stupeň fibrózy myokardu a závažnejšie poškodenie obličiek v porovnaní s pacientmi s esenciálnou hypertenziou.
Z tohto dôvodu včasná diagnostika a liečba pre pacienta sú veľmi dôležité a môžu viesť k zlepšeniu hypertenzie,
ale aj k regresii štrukturálnych a funkčných kardiovaskulárnych a renálnych abnormít. V práci je prehľad o súčasných
možnostiach diagnostiky a liečby PH.
primárny hyperaldosteronizmus genetika diagnostika liečba
Interná med. 2016; 16 (1): 12-15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by