Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasný pohľad na liečbu chronickej hepatitídy b pegylovaný interferón alfa-2a
Pavol Kristian
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
V posledných rokoch sa pegylovaný interferón alfa-2a stal jedným z liekov voľby pri liečbe chronickej hepatitídy B. Jeho výhodou je možnosť dosiahnuť trvalú odpoveď na liečbu pri jej presne definovanej dĺžke a pomerne nízkom riziku relapsov po jej ukončení. V porovnaní s lamivudínom sa preukázala jeho lepšia účinnosť pri HBeAg pozitívnej ako aj HBeAg negatívnej chronickej hepatitíde B. Najnovšie pozorovania potvrdili aj dlhodobé pretrvávanie dosiahnutej odpovede na túto liečbu. Pegylovaný interferón alfa-2a možno považovať predovšetkým u pacientov v mladom a strednom veku s kompenzovaným pečeňovým ochorením za liek prvej voľby v liečbe chronickej hepatitídy B. Jeho nevýhodou zostáva výskyt nežiaducich účinkov a nemožnosť použitia v prípade dekompenzovaného pečeňového ochorenia alebo u pacientov s niektorými závažnými chorobami.
chronická hepatitída B pegylovaný interferón alfa-2a lamivudín HBeAg sérokonverzia trvalá virologická odpoveď
Interná med. 2007; 7 (10): 521-524
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by