Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasný pohľad na liečbu chronickej hepatitídy b pegylovaný interferón alfa-2a
Pavol Kristian
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2007
V posledných rokoch sa pegylovaný interferón alfa-2a stal jedným z liekov voľby pri liečbe chronickej hepatitídy B. Jeho výhodou je možnosť dosiahnuť trvalú odpoveď na liečbu pri jej presne definovanej dĺžke a pomerne nízkom riziku relapsov po jej ukončení. V porovnaní s lamivudínom sa preukázala jeho lepšia účinnosť pri HBeAg pozitívnej ako aj HBeAg negatívnej chronickej hepatitíde B. Najnovšie pozorovania potvrdili aj dlhodobé pretrvávanie dosiahnutej odpovede na túto liečbu. Pegylovaný interferón alfa-2a možno považovať predovšetkým u pacientov v mladom a strednom veku s kompenzovaným pečeňovým ochorením za liek prvej voľby v liečbe chronickej hepatitídy B. Jeho nevýhodou zostáva výskyt nežiaducich účinkov a nemožnosť použitia v prípade dekompenzovaného pečeňového ochorenia alebo u pacientov s niektorými závažnými chorobami.
chronická hepatitída B pegylovaný interferón alfa-2a lamivudín HBeAg sérokonverzia trvalá virologická odpoveď
Interná med. 2007; 7 (10): 521-524
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by