Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Súčasný pohľad na problematiku diabetickej nefropatie
Viliam Mojto
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Diabetická nefropatia je celosvetovo najčastejšou príčinou posledného štádia obličkového ochorenia a je spojená so
zvýšenou morbiditou a mortalitou pri 1. aj 2. type diabetu mellitu. Zvýšenie prevalencie diabetu mellitu vyvolalo potrebu
nových liečebných cieľov na zlepšenie klinického manažmentu. V roku 2013 bola založená pracovná skupina DIABESITY
pri ERA-EDTA s cieľom pravidelne vzdelávať lekárov aj pacientov v problematike diabetu a obezity. Autofágia
je základný mechanizmus na udržanie homeostázy glomerulov a tubulov. Porušenie autofágie je zahrnuté do patogenézy
diabetickej nefropatie. Aktivovanie a obnova cesty autofágie môže byť liečebným cieľom pri diabetickej nefropatii.
Glomerulová hyperfiltrácia je rizikovým faktorom zníženia funkcie obličiek. Reštrikcia soli v strave a obličková hemodynamika
zohrávajú dôležitú úlohu pri liečbe diabetickej nefropatie. V práci objasňujeme aj ostatné faktory, ktoré
sa týkajú patogenézy a liečby diabetickej nefropatie.
diabetes mellitus autofágia glomerulová hyperfiltrácia nefropatia diabezita
Interná med.; 15 (7-8): 367-371
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by