Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Súčasný pohľad na problematiku diabetickej nefropatie
Viliam Mojto
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Diabetická nefropatia je celosvetovo najčastejšou príčinou posledného štádia obličkového ochorenia a je spojená so
zvýšenou morbiditou a mortalitou pri 1. aj 2. type diabetu mellitu. Zvýšenie prevalencie diabetu mellitu vyvolalo potrebu
nových liečebných cieľov na zlepšenie klinického manažmentu. V roku 2013 bola založená pracovná skupina DIABESITY
pri ERA-EDTA s cieľom pravidelne vzdelávať lekárov aj pacientov v problematike diabetu a obezity. Autofágia
je základný mechanizmus na udržanie homeostázy glomerulov a tubulov. Porušenie autofágie je zahrnuté do patogenézy
diabetickej nefropatie. Aktivovanie a obnova cesty autofágie môže byť liečebným cieľom pri diabetickej nefropatii.
Glomerulová hyperfiltrácia je rizikovým faktorom zníženia funkcie obličiek. Reštrikcia soli v strave a obličková hemodynamika
zohrávajú dôležitú úlohu pri liečbe diabetickej nefropatie. V práci objasňujeme aj ostatné faktory, ktoré
sa týkajú patogenézy a liečby diabetickej nefropatie.
diabetes mellitus autofágia glomerulová hyperfiltrácia nefropatia diabezita
Interná med.; 15 (7-8): 367-371
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by