Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
SÚČASNÝ POHĽAD NA SKRÍNING A DIAGNOSTIKU SEKVENCIE TWIN ANEMIA-POLYCYTHEMIA
P. TURŇOVÁ, K. BIRINGER
Sekvencia twin anemia-polycythemia (TAPS) predstavuje zriedkavú komplikáciu viacplodovej monochoriálnej gravidity. Článok sa venuje vývoju stagingových systémov a popisu pridružených sonografických nálezov, ktoré umožňujú skorú diagnostiku TAPS. Tiež opisuje potrebu zavedenia rutinného skríningu.

PRESENT OVERVIEW ON SCREENING AND DIAGNOSIS OF THE TWIN ANEMIA-POLYCYTHEMIA SEQUENCE
Twin anemia-polycythemia sequence is a rare monochorionic pregnancy complication. This article describes staging system development and other sonographic features, that improve an early TAPS detection. It calls for a routine screening in daily practice.
Keywords: TAPS, monochorionic diamniotic twin pregnancy, screening, MCA-PSV
monochoriálna biamniálna gravidita TAPS skríning MCA-PSV
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 67 – 70
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by