Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urolitiáza
Súčasný prístup k diagnostike a liečbe nefrolitiázy
Viktor Kováčik, Peter Bujdák, Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Cieľ práce: Cieľom práce je poskytnúť čitateľovi prehľad súčasných poznatkov z diagnostiky a liečby urolitiázy horného močového traktu.
Metodika štúdie: Analýza publikácií vyhľadaných v databázach PubMed a SCOPE, v odborných medicínskych časopisoch a v odporučeniach Európskej Urologickej Asociácie.
Záver: Urolitiáza horného močového traktu je častým ochorením v populácii, ktorého riešenie je spojené s významnou odbornou i finančnou náročnosťou. Vzhľadom na rastúcu incidenciu tohto ochorenia vzniká potreba neustále prehodnocovať a zdokonaľovať diagnostické i terapeutické postupy. Tie by mali spĺňať náročné kritériá kladené na vysokú senzitivitu a špecificitu diagnostiky i miniinvazivitu, bezpečnosť a efektivitu terapie.
urolitiáza (UL) nízkodávková natívna CT urografia litotripsa extrakorporálnou rázovou vlnou flexibilná uretero- reno-skopia perkutánna extrakcia konkrementu
Klin urol 2017; 13 (1): 52 – 56
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by