Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasný prístup k pacientovi s chronickou myelocytovou leukémiou
Zuzana Michalovičová, Eva Demečková, Jana Tóthová, Martin Mistrík
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Chronická myelocytová leukémia (CML) je klonálne myeloproliferatívne ochorenie, ktoré je výsledkom neoplastickej transformácie hemopoetickej kmeňovej bunky. Hlavnou charakteristikou je prítomnosť recipročnej translokácie medzi dlhými ramenami chromozómov 9 a 22, t(9;22)(q34;q11), známej ako Philadelphia (Ph) chromozóm. Ešte donedávna sa terapia CML opierala o paliatívnu cytoredukčnú chemoterapiu (busulfan, hydroxyurea), neskôr o liečbu interferónom alfa s minimálnym potenciálom dosiahnutia cytogenetickej remisie. Jediným kuratívnym liečebným postupom bola, a pravdepodobne aj zostáva, alogénna transplantácia krvotvorných buniek. Objavenie imatinib mesylátu (STI 571), špecifického inhibítora bcr/abl tyrozínkinázy, dramaticky zmenilo manažment a tým aj prognózu a kvalitu života pacientov s CML.
chronická myelocytová leukémia imatinib mesylát transplantácia krvotvorných buniek
Interná med. 2007; 7 (2): 81-84
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by