Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Supraventrikulárne tachyarytmie: ktorého pacienta konzultovať s elektrofyziológom?
Gabriela Kaliská, Adrian Bystriansky, Ivan Rybár, Martin Škamla
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2008
Supraventrikulárne tachyarytmie sú heterogénna skupina arytmií z hľadiska základného kardiálneho ochorenia, elektrofyziologických mechanizmov, klinickej prezentácie aj liečby. Z hľadiska prognózy patria vo všeobecnosti k menej závažným arytmiám. Základné antiarytmické liečebné stratégie pre dlhodobý manažment sú antiarytmiká a katétrové ablácie. Obe liečebné stratégie sa vyvíjajú, preto sa modifikujú indikačné kritériá na výber liečebného režimu u individuálneho pacienta. V článku sa sumarizujú nové údaje o liečbe najčastejších typov supraventrikulárnych tachyarytmií.
supraventrikulárne arytmie katétrová ablácia antiarytmiká
Interná med. 2008; 8 (9): 448-453
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by