Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Symptomatická nekomplikovaná divertikulová choroba hrubého čreva – nová stratégia liečby
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
Incidencia divertikulózy a divertikulovej choroby hrubého čreva celosvetovo stúpa. Súvisí to s nezdravým životným štýlom, nárastom obezity, nedostatkom pohybu a vlákniny v potrave. Dôležitým etiopatogenetickým činiteľom je mikrobióm čreva a jeho patologické zloženie, dysbióza. S nárastom divertikulovej choroby súvisí aj nárast akútnej divertikulitídy, čo zvyšuje finančnú záťaž pre zdravotníctvo priamymi aj nepriamymi nákladmi. Nekomplikovaná symptomatická divertikulová choroba patrí do manažmentu gastroenterológa. Najčastejšou komplikáciou divertikulovej choroby je akútna divertikulitída, ktorú môže liečiť gastroenterológ aj chirurg. Akútnu divertikulitídu komplikovanú abscesom, perforáciou a peritonitídou lieči výhradne chirurg. Zvláštne postavenie má akútne krvácanie z divertikulov, ktoré možno liečiť konzervatívne spolu s intervenčnou endoskopiou. V roku 2016 boli publikované Odporúčania pre diagnostiku a liečbu divertikulovej choroby hrubého čreva. Sú návodom nielen pre gastroenterológa a chirurga, ale sú prínosné aj pre internistov a praktických lekárov, ktorí môžu včas pacientov s divertikulovou chorobou identifikovať a odoslať špecialistovi.

Symptomatic uncomplicated diverticular disease of the colon – a new treatment strategy
The incidence of diverticulosis and diverticular disease of the colon is increasing worldwide. It is related to unhealthy lifestyle, increasing obesity, lack of the movement and the lack of the fibre in the food. The microbiota and dysbiosis is one of the very important etiopathogenetic agent in diverticular disease of the colon. It is becoming a significant burden on national health systems in terms of direct and indirect costs. Uncomplicated symptomatic diverticular disease comes under gastroenterologist management. The most often complication of diverticular disease is acute diverticulitis, can be managed by gastroenterologist, also by surgeon. The special position acute diverticular diverticular bleeding has. It can be treated conservatively with intervention endoscopy. The Slovak guidelines on diverticular disease were published in the 2016 year. The guide is not only for gastroenterologist and surgeons, but is contributive also for the internists and general practitioners, for early recognition the patients with diverticular disease.
Keywords: symptomatic uncomplicated diverticular disease, rifaximin, diverticulitis, microbiota
symptomatická nekomplikovaná divertikulová choroba rifaximín divertikulitída mikrobióm
Interná med. 2018; 18 (5): 213-217
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by