Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm cerebrálne podmienených soľných strát
Ľudmila Trejbalová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Hyponatriémia je najčastejšia elektrolytová porucha hospitalizovaných pacientov. Syndróm cerebrálne podmienených soľných strát (CSWS) je zriedkavá, ale závažná príčina hyponatriémie pacientov s chorobami centrálneho nervového systému (CNS). Za jeho príčinu sa pokladá nadmerná tvorba nátriuretických peptidov najmä BNP, ktorej následkom sú nadmerné renálne straty sodíka a vody, sprevádzané poklesom extracelulárneho objemu tekutín (ECT). Diferenciálne diagnosticky je nevyhnutné odlíšiť CSWS od syndrómu neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH), ktorý má niektoré podobné laboratórne nálezy, ale odlišuje sa normálnym alebo zvýšeným objemom ECT. Tento rozdiel si vyžaduje rozdielny terapeutický prístup. Zníženie príjmu tekutín indikované pri SIADH môže byť nevhodné u pacientov s CSWS, naopak, podávanie izotonických roztokov môže prehĺbiť hyponatriémiu, ak je jej príčinou SIADH.
hyponatriémia CSWS SIADH
Interná med. 2017; 17 (4): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by