Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Syndróm dráždivého čreva – novinky v terapii
Peter Lipták, Martin Schnierer, Peter Bánovčin, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Syndróm dráždivého čreva (IBS) sa zaraďuje medzi funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu. Je to celosvetovo
rozšírené ochorenie s prevalenciou v populácii približne 11 %, postihujúce častejšie ženy ako mužov v pomere
3 : 1 a s vyšším výskytom v industriálne rozvinutých krajinách v porovnaní s rozvojovými. Pacienti s touto diagnózou
patria medzi najčastejšie vyšetrovaných v ambulanciách primárnej sféry, čo predstavuje zvýšenú záťaž nielen pre
pacienta a lekára, ale aj pre zdravotný systém. Patofyziológia je komplexná, zahŕňa vzťah medzi nervovou reguláciou,
endokrinným systémom a imunitou. Úplná etiopatogenéza tohto ochorenia v súčasnosti nie je známa. U pacientov
s IBS je prítomná viscerálna hypersenzitivita a nižšia miera tolerancie stresových podnetov. U časti chorých sa príznaky
ochorenia prejavia po prekonanej črevnej infekcii. V diagnostike sa najčastejšie používajú 3. rímske kritériá pre
funkčné poruchy gastrointestinálneho traktu. Pri vylúčení alarmujúcich faktorov predstavujú relatívne spoľahlivý nástroj
na určenie diagnózy. Liečba má mnoho úskalí a vzhľadom na rôznorodosť príznakov musí byť individualizovaná.
V posledných rokoch však dochádza k výraznému progresu v možnostiach terapie syndrómu dráždivého čreva, čo dáva
nádej do budúcnosti nielen lekárom na úspešný manažment ochorenia, ale predovšetkým pacientom na dostatočné
zmiernenie ich chronických ťažkostí.
syndróm dráždivého čreva IBS hnačka zápcha bolesti
Gastroenterol. prax 2016; 15 (2): 79-84
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by