Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu
Ľudmila Trejbalová, Ján Podoba
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2005
Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) je spôsobený relatívne vysokou plazmatickou koncentráciou antidiuretického hormónu (ADH). Dochádza k retencii vody s následnou hyponatriémiou a hypoosmolalitou séra. Moč je v porovnaní s plazmou hyperosmolálny. Jeho príčinou je tvorba ADH v nádoroch alebo zvýšená sekrécia pri ochoreniach CNS. SIADH môže sprevádzať ochorenia pľúc, často sa príčinu nepodarí zistiť. Diagnóza sa stanovuje vylúčením iných príčin euvolemickej hyponatriémie, dôležité je odlíšenie od CSWS (cerebral salt wasting sy) u pacientov s organickými ochoreniami CNS. Liečba sa riadi podľa stupňa hyponatriémie a rýchlosti jej vzniku. Najzávažnejšou komplikáciou nesprávne vedenej liečby je demyelinizačný syndróm.
hyponatriémia SIADH demyelinizačný syndróm
Interná med. 2005; 5 (1): 9-12
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by