Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm lepivých doštičiek
Lenka Bartošová, Ivana Plameňová, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Syndróm lepivých doštičiek (SPS) predstavuje vrodenú, autozomálne dominantne dedičnú trombocytopatiu, spojenú so zvýšeným rizikom tepnovej a žilovej trombózy. Po rezistencii na aktivovaný proteín C sa SPS považuje za druhý najčastejší vrodený trombofilný stav. V súčasnosti je SPS štandardnou súčasťou trombofilného skríningu u pacientov po prekonaní tepnovej trombózy v mladom veku a bez prítomnosti artériového ochorenia vedúceho k trombóze, vzniknutej predovšetkým v súvislosti so stresujúcimi okolnosťami, prípadne pri progresii či opakovanom výskyte žilových trombóz aj napriek dostatočne účinnej antikoagulačnej liečbe. Diagnostika SPS sa opiera o laboratórny dôkaz zvýšenej agregácie trombocytov indukovanej adrenalínom a/alebo adenozíndifosfátom (ADP). Liečba spočíva v podávaní kyseliny acetylsalicylovej, ktorá nadmernú doštičkovú agregáciu normalizuje.
syndróm lepivých doštičiek trombóza agregometria kyselina acetylsalicylová
Interná med. 2011; 11 (4): 197-200
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by