Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm lepivých doštičiek
Lenka Bartošová, Ivana Plameňová, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2011
Syndróm lepivých doštičiek (SPS) predstavuje vrodenú, autozomálne dominantne dedičnú trombocytopatiu, spojenú so zvýšeným rizikom tepnovej a žilovej trombózy. Po rezistencii na aktivovaný proteín C sa SPS považuje za druhý najčastejší vrodený trombofilný stav. V súčasnosti je SPS štandardnou súčasťou trombofilného skríningu u pacientov po prekonaní tepnovej trombózy v mladom veku a bez prítomnosti artériového ochorenia vedúceho k trombóze, vzniknutej predovšetkým v súvislosti so stresujúcimi okolnosťami, prípadne pri progresii či opakovanom výskyte žilových trombóz aj napriek dostatočne účinnej antikoagulačnej liečbe. Diagnostika SPS sa opiera o laboratórny dôkaz zvýšenej agregácie trombocytov indukovanej adrenalínom a/alebo adenozíndifosfátom (ADP). Liečba spočíva v podávaní kyseliny acetylsalicylovej, ktorá nadmernú doštičkovú agregáciu normalizuje.
syndróm lepivých doštičiek trombóza agregometria kyselina acetylsalicylová
Interná med. 2011; 11 (4): 197-200
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by