Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm náhleho srdcového úmrtia pri športovej aktivite 1. časť
Dušan Meško
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2005
Športovci sa považujú za vybranú časť spoločnosti, ktorí sú nositeľmi výnimočného životného štýlu a sú vnímaní ako stelesnenie zdravia a nezraniteľnosti. Možnosť, že vysoko trénovaní športovci stredoškoláci, či profesionáli môžu byť nositeľmi potenciálne letálneho srdcového ochorenia, alebo že sú vnímaví k náhlemu úmrtiu za rôznych situácií, sa javí ako nepravdepodobná. Náhle srdcové úmrtia sa však vyskytujú, zvyčajne bez predchádzajúcich symptómov. Majú silný emocionálny a sociálny vplyv na laickú i odbornú verejnosť. Snahy porozumieť príčinám týchto tragických udalostí vyvolali značný záujem o diferencovanie fyziologického športového srdca od štrukturálnych kardiovaskulárnych ochorení, ako aj o vyvinutie preventívnych skríningových stratégií a formulovanie diskvalifikujúcich kritérií za účelom prevencie náhleho úmrtia mladých športovcov.
náhle srdcové úmrtie šport vyšetrenie športovca prevencia rizikové faktory
Interná med. 2005; 5 (3): 165-168
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by