Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Syndróm nedostatku testosterónu u starnúcich mužov
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
V posledných desaťročiach pribúda čoraz viac jedincov vo vyšších vekových skupinách v dôsledku predlžovania priemerného
veku dožitia populácie. Značná medicínska pozornosť je venovaná poklesu androgénov u starnúcich mužov.
Syndróm nedostatku testosterónu (TDS) je klinický a biochemický syndróm, ktorý ovplyvňuje funkciu viacerých orgánov
v tele a znižuje kvalitu života najmä starších jedincov mužského pohlavia. Možné patofyziologické mechanizmy
poklesu testosterónu (T) s pribúdajúcim vekom zahrňujú: zníženú produkciu GnRH v hypotalame, poškodenú steroidogenézu
v semenníkoch a zmenu v negatívnej spätnej väzbe pohlavných hormónov. V patofyziológii poklesu T podmieneného
rastúcim vekom je stále ešte veľa nejasností. Nové prípravky (orálne, injekčné a transdermálne) boli nedávno
úspešne zavedené do terapie TDS. Medikamentózna substitúcia testosterónu u hypogonadických mužov je bezpečná
a účinná. Kontraindikácie androgénnej substitučnej liečby (ART) sú dobre definované a riziko ART je nízke. Napriek tomu
je potrebná pravidelná kontrola liečených jedincov podľa všeobecne akceptovaných smerníc. Účinok T na prostatickú
žľazu predstavuje jeden z najdiskutovanejších a najrozporuplnejších aspektov posledného obdobia v andrológii.
Nedávne prospektívne štúdie dokázali nízky výskyt karcinómu prostaty (KP) v súvise s ART. Aplikácia androgénov je
absolútne kontraindikovaná u jedincov s dokázanou rakovinou prostatickej žľazy alebo aj s podozrením na KP; rovnako
ako aj u tých so suspektným či dokázaným karcinómom prsnej žľazy. ART nie je možné indikovať u mužov s abnormálnym
digitálnym rektálnym vyšetrením (DRV) a/alebo s abnormálnou hladinou prostatického špecifického antigénu
(PSA) v sére. Nie je zatiaľ vedecký dôkaz o tom, že T je príčinou rastu karcinómu prostaty. Vzťah mužského pohlavného
hormónu k prostatickej žľaze a k jej možnému chorobnému postihnutiu (benígna prostatická hyperplázia, karcinóm
prostaty) zostáva zatiaľ nie celkom objasnený. Potrebné sú ďalšie kvalitné, najmä dlhodobé randomizované klinické
štúdie potvrdzujúce efektivitu a bezpečnosť na väčšom počte pacientov.
TDS diagnostika liečba efektivita bezpečnosť
Klin. urol. 2015; 11 (3): 61-66
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by