Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu ako nežiaduci účinok psychofarmák
Peter Kružliak
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu je charakterizovaný zvýšenou sekréciou antidiuretického hormónu, ktorá pretrváva aj pri hypoosmolalite plazmy. Zvýšená sekrécia vedie k nadmernej retencii vody s následnou hyponatrémiou a hypoosmolalitou séra. Jeho príčinou je zvýšená sekrécia hormónu pri ochoreniach CNS, ale aj extrakraniálna tvorba a sekrécia pri rôznych iných ochoreniach, najmä pri nádoroch, ochoreniach pľúc, systémových ochoreniach spojiva a iných. Jednou z príčin vzniku syndrómu je aj nežiaduci účinok psychofarmák.
syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu - SIADH hyponatrémia hypoosmolalita plazmy, psychofarmaká
Interná med. 2011; 11 (1): 37-40
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by