Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH)
Ivica Lazúrová, Maroš Rudnay
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Úvod
Hyponatriémia (pokles sérového sodíka pod 135 mmol/l) je
najčastejšie sa vyskytujúcou elektrolytovou poruchou, a to u ambulantných
aj u hospitalizovaných pacientov(1). V posledných rokoch
záujem o túto elektrolytovú poruchu výrazne vzrástol,
pretože viaceré štúdie ukázali, že hyponatriémia je veľmi často
nerozpoznaná a mnohokrát ani nie je adekvátne liečená, prípadne
nie je liečená vôbec. Publikované práce z posledných rokov
ukázali signifikantne vyššiu morbiditu a mortalitu chorých
so zníženým sérovým sodíkom oproti pacientom normonatriemickým.
Zvýšená morbidita a mortalita bola aj u chorých s miernou
hyponatriémiou. Z tohto dôvodu je potrebné túto poruchu
čo najskôr odhaliť a adekvátne aj liečiť(2).
Zatiaľ čo hyponatriémia je najčastejšou elektrolytovou poruchou
vyskytujúcou sa až u 30 % hospitalizovaných pacientov,
syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH) predstavuje
jednu z najčastejších príčin hyponatriémie.
Interná med.; 15 (7-8): 347-349
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by