Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH)
Ivica Lazúrová, Maroš Rudnay
Tento článok bol publikovaný v čísle 7-8/2015
Úvod
Hyponatriémia (pokles sérového sodíka pod 135 mmol/l) je
najčastejšie sa vyskytujúcou elektrolytovou poruchou, a to u ambulantných
aj u hospitalizovaných pacientov(1). V posledných rokoch
záujem o túto elektrolytovú poruchu výrazne vzrástol,
pretože viaceré štúdie ukázali, že hyponatriémia je veľmi často
nerozpoznaná a mnohokrát ani nie je adekvátne liečená, prípadne
nie je liečená vôbec. Publikované práce z posledných rokov
ukázali signifikantne vyššiu morbiditu a mortalitu chorých
so zníženým sérovým sodíkom oproti pacientom normonatriemickým.
Zvýšená morbidita a mortalita bola aj u chorých s miernou
hyponatriémiou. Z tohto dôvodu je potrebné túto poruchu
čo najskôr odhaliť a adekvátne aj liečiť(2).
Zatiaľ čo hyponatriémia je najčastejšou elektrolytovou poruchou
vyskytujúcou sa až u 30 % hospitalizovaných pacientov,
syndróm neprimeranej sekrécie vazopresínu (SIADH) predstavuje
jednu z najčastejších príčin hyponatriémie.
Interná med.; 15 (7-8): 347-349
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by