Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
Marián Fedor
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Autor v prehľadovom článku vymedzuje základne pojmy a definície syndrómu. Zaoberá sa históriou a výskytom daného javu v spoločnosti. Prehľadne rozoberá základne formy syndrómu: fyzické, psychické týranie, sexuálne zneužívanie a zanedbávanie, mechanizmy ich vzniku a príznaky.
telesné týranie psychické týranie sexuálne zneužívanie zanedbávanie CAN syndróm
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 267 - 271
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by