Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Syndróm vénovej panvovej kongescie v klinickej urológii
Peter Gavorník, Ján Breza ml., Andrej Dukát, Ľudovít Gašpar, Eva Cikatricisová, Xénia Faktorová, Iveta Gašparová, Ján Breza st.
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Chronické panvové bolesti môžu byť spôsobené urogenitálnymi, angiogénnymi, gastrointestinálnymi, neurogénnymi,
osteoartromuskulárnymi, psychosomatickými a inými poruchami. Niekedy u pacienta/pacientky spolupôsobia viaceré
faktory. Syndróm panvovej kongescie je súbor chronických symptómov (panvové bolesti, perineálne ťažkosti, urgentné
močenie, postkoitálne bolesti) spôsobených ováriovým a/alebo panvovým vénovým refluxom a/alebo vénovou obštrukciou
u ženy a môže sa prejaviť objektívnymi znakmi, ako sú vulvové, perineálne a/alebo končatinové varixové vény
(varixy). VEIN-TERM konsenzus je dokument vytvorený transatlantickou interdisciplinárnou komisiou expertov pod
záštitou najvyšších medzinárodných angiologických inštitúcií: Americké vénové fórum (AVF), Európske vénové fórum
(EVF), Medzinárodná flebologická únia (IUP), Americké flebologické kolégium (ACP) a Medzinárodná angiologická únia
(IUA). Poskytuje odporúčania pre základnú vénovú terminológiu. Projekt CIEVY AS SLK.
angiológia/vaskulárna medicína flebológia/vénová medicína chronická vénová choroba syndróm vénovej panvovej kongescie urológia
Klin. urol. 2015; 11 (3): 67-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by