Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Syndróm vyhorenia a jeho výskyt u pediatrov lôžkových oddelení
Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Úvod. Syndróm vyhorenia (burn-out syndróm) sa objavuje najčastejšie v skupine zamestnaní, kde je hlavnou náplňou
práce kontakt s ľuďmi. V roku 1974 opísal americký psychológ Freudenberg tento syndróm ako stav vyčerpania a depersonalizácie,
ktorý vedie ku poklesu efektivity práce. Aj príznaky syndrómu sa prejavujú vo fyzickej, emocionálnej
aj mentálnej oblasti, môžu byť veľmi pestré, vyvíjajú sa podupne a tak môžu byť nositeľovi syndrómu „skryté“. Lekári
(vrátane pediatrov) sú výrazne rizikovou skupinou ľudí pre rozvoj syndrómu vyhorenia a ten sa môže sa rozvinúť u hociktorého
z nich.
Cieľom práce je upozorniť na tento syndróm komplexu príznakov, ktorý môže významne ovplyvniť aj pracovnú činnosť
a osobný život lekára. Zistiť výskyt syndrómu pilotným prieskumom v špecifickej skupine lekárov – pediatrov.
Výsledky. Pediatri v ČR a SR sú, podľa nami realizovanej pilotnej štúdie, postihnutí syndrómom vyhorenia v temer 34%.
Ako najvýznamnejšie súčasti syndrómu vyhorenia sa u nich prejavuje emocionálne vyčerpanie v 26%, depersonalizácia
v 34% a znížené osobné uspokojenie v 16%.
Diskusia. Syndróm vedie nielen ku strate záujmu o prácu a okolie, o únik do fantázie, do náhradných programov (napr.
nakupovania zbytočností), ale ako chronický stres môže vyvolávať funkčné poruchy tráviaceho, kardiovaskulárneho
a nervového systému. Ideálne je však tomuto komplexnému stavu predchádzať. Napr. odpočinkom, mimopracovnými
aktivitami, pestovaním koníčkov, mimo profesionálnymi kontaktmi s inými ľuďmi. A pre účinnú terapiu je dôležité poznať
príznaky burn-out syndrómu.
Záver. Pediatrii je vlastná prevencia a tak je ju nutné využiť aj v tejto oblasti. Rozvoj burn-out syndrómu postihuje aj
pediatrov a ovplyvňuje nielen pracovný výkon konkrétneho lekára, jeho prístup ku pacientom, ale aj samotný systém
zdravotníctva.
syndróm vyhorenia burnout pediatri výskyt prevencia
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 191-194
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by