Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Systémová liečba metastického adenokarcinómu pankreasu
Eva Zomborská, Benjamín Špánik, Natália Pazderová, Ján Slopovský, Zuzana Mináriková, Tomáš Šálek, Štefan Pörsök
Karcinóm pankreasu patrí medzi spoločensky závažné malignity pre jeho zvyšujúcu sa incidenciu a vysokú mortalitu. Pre pacientov s pokročilým ochorením je modalitou voľby systémová liečba. Terapeutická stratégia závisí nielen od charakteristík nádorovej choroby, ale i od funkčných rezerv pacienta. Štúdie síce dokázali zlepšené prežívanie u pacientov liečených systémovou liečbou, ale výsledky sú napriek najnovším poznatkom neuspokojivé. Je potrebné zamerať sa na objav biomakerov, ktoré by cielene vstúpili do liečebného procesu pacientov s pankreatickým karcinómom.

Systemic treatment of metastatic pancreatic adenocarcinoma
Pancreatic cancer is one of the most significant malignancies due to its increasing incidence and high mortality. For patients with an advanced disease, systemic treatment is the sk_option. The therapeutic strategy depends not only on the characteristics of cancer but also on the patient’s functional reserves. Although studies have shown improved survival in patients treated with systemic therapy, the results are unsatisfactory, despite the latest findings. There is a need to focus on discovering biomarkers that would enter the treatment process of patients with pancreatic cancer.
Keywords: pancreatic cancer, systematic treatment, best supportive care
adenokarcinóm pankreasu systémová liečba podporná liečba
Gastroenterol. prax 2022; 21 (2): 78-80
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by