Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Systémová liečba svalovinu infiltrujúcich urotelových karcinómov močového mechúra
Jana Obertová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Karcinóm močového mechúra je najčastejšia malignita postihujúca uropoetický systém. Viac ako 90 % nádorov močového mechúra tvorí urotelový karcinóm a je predominantným histologickým typom v Európe. Menej často môže urotelový karcinóm vychádzať z renálnej panvičky, uretera alebo uretry. Približne 25 % pacientov má invazívny karcinóm infiltrujúci svalovinu a v čase diagnózy má metastatické ochorenie alebo časom dôjde k jeho rozvoju. Systémová chemoterapia je považovaná za štandardný liečebný prístup u pacientov s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým urotelovým karcinómom. Hoci dosahované odpovede na iniciálnu kombinovanú cytostatickú liečbu sú pomerne vysoké (okolo 50 %), medián celkového prežívania dosahuje približne 15 mesiacov. Aj keď ide o zlepšenie oproti odhadovanému 6-mesačnému prežívaniu spred éry rozvoja modernej chemoterapie, napriek tomu 5-ročné prežívanie dosahuje okolo 15 % pri použití moderných chemoterapeutických režimov. Spôsob systémovej liečby metastatického urotelového karcinómu renálnej panvičky alebo iných močových ciest je odvodený z výsledkov klinických štúdií prevažne s pacientmi s urotelovým karcinómom močového mechúra. V článku je prehľad možností systémovej chemoterapie metastatického ochorenia a možnosti adjuvantnej a neoadjuvantnej chemoterapie v kombinácii s cystektómiou.
močový mechúr urotelový karcinóm systémová liečba chemoterapia
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 82-89
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by