Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Systolická artériová hypertenzia, inovácia diagnostickej a liečebnej taktiky
Peter Jonáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2010
Systolická artériová hypertenzia seniorov jej závažným medicínskym problémom pre nízku záchytnosť a nedostatočnú liečbu. Starnutie kardiovaskulárneho systému je spojené s endotelovou dysfunkciou, aktiváciou systému renín-angiotenzín a následnou remodeláciou artérií. Tento proces má za následok zvýšenie tuhosti veľkých ciev so zrýchlením odrazovej vlny. Dôsledok je vzostup systolického TK, ktorý je spojený so zvýšením kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Arteriálna tuhosť meraná rýchlosťou pulzovej vlny (PWV) a augmentačným indexom sú nezávislými prediktormi kardiovaskulárnej morbidity a mortality.
systolická artériová hypertenzia artériová tuhosť kognitívne funkcie liečba systolickej artériovej hypertenzie
Interná med. 2010; 10 (9): 415-421
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by