Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Ťažké exacerbácie myasténie gravis v tehotenstve a puerpériu – kazuistika
Ivan Martinka, Peter Špalek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Myasténia gravis (MG) je autoimunitne podmienené ochorenie nervovo- svalového spojenia prejavujúce sa fluktuujúcou svalovou slabosťou, abnormálnou unaviteľnosťou a intoleranciou fyzickej námahy. Tehotenstvo a peurpérium môžu ovplyvňovať priebeh samotnej MG. Ženy s MG by mali byť sledované počas tehotenstva v špecializovaných centrách, ktoré disponujú neurológmi, pôrodníkmi a neonatológmi s dostatočnými vedomosťami a skúsenosťami v tejto oblasti. Pri MG v dlhodobej klinickej alebo farmakologickej remisii pred graviditou obvykle nehrozia exacerbácie MG počas tehotenstva. Pri MG manifestnej pred tehotenstvom tiež dochádza vo väčšine prípadov k zmierneniu až vymiznutiu príznakov, najmä v treťom trimestri. Riziko vzniku exacerbácií MG v priebehu gravidity je nízke, vyskytujú sa skôr v prvom trimestri a sú obvykle ľahšie. Na druhej strane, počas šestonedelia sa riziko vzniku exacerbácií výrazne zvyšuje, najmä pri MG manifestnej aj počas gravidity. Pri exacerbáciách MG počas tehotenstva je liečbou prvej voľby prednizón, pri exacerbáciách v puerpériu je základnou liečbou kombinovaná perorálna imunosupresívna terapia (azatioprín, prednizón). V prípade nedostatočného efektu liečby alebo ťažkých exacerbácií, hroziacich a skutočných myastenických kríz je indikovaný okrem kombinovanej imunospuresívnej liečby aj intravenózny imunoglobulín (IVIg). Ak predpokladáme vysoké riziko ťažších exacerbácií MG v puerpériu (pri MG manifestnej aj počas gravidity), treba zvážiť preventívne podanie intravenózneho imunoglobulínu po pôrode. V našej práci prezentujeme neobvyklý prípad pacientky s MG v dlhodobej klinickej remisii, u ktorej došlo počas gravidity a neskôr aj v peurpériu k ťažším opakovaným exacerbáciám MG, ktoré si vyžadovali opakovanú liečbu intravenóznym imunoglobulínom.
myasthenia gravis tehotenstvo puerpérium exacerbácie MG intravenózny imunoglobulín
Neurológia 2017; 12 (1): 20-22
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by