Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Teduglutid – nová možnosť liečby syndrómu krátkeho čreva aj na Slovensku
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2021
Chronické črevné zlyhanie (chronic intestinal failure, CIF) je stav, keď nemožno zabezpečiť nutričné a hydratačné požiadavky organizmu perorálnou formou. Tenké črevo nie je schopné resorpcie a jeho funkcia zlyháva buď na podklade extenzívneho poškodenia mukózy (rádioterapia, zápal, infiltrácia, fistuly, intestinálna obštrukcia či pseudoobštrukcia), alebo črevo chýba po rozsiahlej resekcii (syndróm krátkeho čreva). Konvenčnou liečbou je kompletná parenterálna výživa a hydratácia s vitamínovým suportom, aplikovaná nielen v nemocnici, ale aj domácom režime (domáca parenterálna výživa DPV). Cieľom liečby syndrómu krátkeho čreva je parciálna alebo úplná črevná autonómia s možnosťou ukončenia parenterálneho živenia. Novinkou v liečbe syndrómu krátkeho čreva je teduglutid, glukagón like peptid 2 analóg (GLP-2). Teduglutid facilituje črevnú adaptáciu hypertrofiou klkov so znásobením resorpčnej plochy čreva. Článok podáva prehľadové informácie o novej liečbe, ktorá je dostupná pre detských aj dospelých pacientov aj na Slovensku.

Teduglutide – a new treatment option for short bowel syndrome in Slovakia
Chronic intestinal failure (CIF) is a condition when oral feeding is insufficient. Small bowel is unable to absorb nutrients and its function is failing due to either extensive mucosal damage (actinotherapy, inflammation, infiltration, fistulas, intestinal obstruction or pseudoobstruction) or bowel resection (short bowel syndrome, SBSy). The conventional therapy of SBSy is complete parenteral nutrition and hydratation with vitamin support, administered not only in the hospital but also at home (home parenteral nutrition). Therapeutic target of SBSy is a partial or complete intestinal autonomy providing possibility to wean parenteral nutrition. Teduglutide, glucagon like peptide 2 analogue is a new therapeutic option of SBSy. Teduglutide facilitates intestinal adaptation by villous hypertrophy and augmentation of mucosal surface. This article provides review information about the new therapy available for pediatric and adult patients in Slovakia.
Keywords: short bowel syndrome, teduglutide, GLP2 analogue, intestinal failure


syndróm krátkeho čreva teduglutid GLP-2 analóg črevné zlyhanie
Interná med. 2021; 21 (1): 15-18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by