Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
TEHOTENSTVO PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY Z POHĽADU NEFROLÓGA
I. DEDINSKÁ, M. MOKÁŇ, Ľ. LACA, K. BIRINGER
Transplantácia obličky u žien vo fertilnom veku nie je častá, ale ani zriedkavá. Tehotenstvo u pacientky po transplantácii obličky považujeme za rizikové. Komplikácie súvisia so základnou diagnózou pacientky, na priebeh tehotenstva vplýva aj funkcia štepu. Rizikom je, samozrejme, aj imunosupresia, ktorú nemožno počas tehotenstva úplne vylúčiť, zvýšené je riziko artériovej hypertenzie, preeklampsie a infekcie močových ciest. V prípade tehotenstva po transplantácii je nutná úprava imunosupresívneho režimu a následná úzka spolupráca transplantačného centra a pôrodníka.
V závere prezentujeme kazuistiku pacientky po transplantácii obličky s úspešne ukončenou graviditou bez zhoršenej funkcie štepu.

PREGNANCY AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION – A NEPHROLOGICAL POINT OF VIEW
Kidney transplantation in fertile women is neither frequent nor rare. Pregnancy in post-kidney transplantation is considered to be a risk pregnancy. Complications are related to the primary diagnosis; the pregnancy is also affected by graft function.There is also a risk caused by immunosuppression which cannot be completely excluded during pregnancy; there is an increased risk of arterial hypertension, pre-eclampsia and urinary tract infections. Careful timing, planning of pregnancy and close co-operation between transplant centres and obstetricians are necessary.In conclusion, we present a case report of a patient after kidney transplantation with successfully delivery without impaired graft function.
Keywords: kidney transplantation, pregnancy, immunosuppression
transplantácia obličky tehotenstvo imunosupresia
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 90 – 93
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by