Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Terapeutické stratégie pri pľúcnej artériovej hypertenzii
Ivan Varga, Eva Gonçalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2013
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je zriedkavé ochorenie pľúcnej cirkulácie s vážnou prognózou. Remodelácia pľúcnych artérií pri PAH vedie k zlyhávaniu pravého srdca. Diagnostika ochorenia je komplexná s rozhodujúcim významom pravostrannej srdcovej katetrizácie. Terapia PAH pozostáva z konvenčnej, zo špecifickej, z intervenčnej a chirurgickej liečby. Špecifickú farmakoterapiu tvoria blokátory kalciových kanálov, inhibítory fosfodiesterázy 5, antagonisty endotelínových receptorov a prostanoidy. Lieky vedú k zlepšeniu symptómov, hemodynamických parametrov a dlhodobého prežívania. Ich správne podávanie vyžaduje periodické hodnotenie úspešnosti liečby v špecializovaných centrách.
pľúcna artériová hypertenzia diagnostika liečba
Interná med. 2013; 13 (7-8): 347-350
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by