Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Testikulárne nádory
Dalibor Ondruš
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
1. Epidemiológia a etiológia Zhubné nádory testis patria medzi zriedkavé malignity, podieľajú sa 1 % na celkovom počte novozistených nádorov u mužov. Vyskytujú sa najčastejšie vo vekovej skupine 20-35 rokov. Za posledných 10 rokov sa ich výskyt viac ako zdvojnásobil. Mortalita je už 10 rokov stabilizovaná. Až v 5 % prípadov sú testikulárne nádory bilaterálne. V 95 % prípadov ide o nádor zo zárodkových buniek (germinatívny nádor). Medzi rizikové faktory vzniku testikulárneho nádoru patrí retencia testis, hypotrofia až atrofia testis, Klinefelterov syndróm, familiárny a bilaterálny výskyt nádora semenníka a infertilita.
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 81-90
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by