Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Transkatétrová implantácia aortálnej bioprotézy dnes a zajtra
Viliam Fridrich
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
V prehľadovom článku opisujú autori postupný vývoj zmeny indikácie na intervenciu u pacientov so závažnou symptomatickou aortálnou stenózou od udelenia CE známky pre transkatétrovú implantáciu aortálnej bioprotézy v roku 2007 až po posledné Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej asociácie srdcovej a hrudnej chirurgie pre manažment pacientov s chlopňovými chybami z roku 2017. Popisujú súčasný stav indikácie pre intervenčnú liečbu aortálnej stenózy a venujú sa aj smerovaniu transkatétrovej liečby aortálnej stenózy v blízkej budúcnosti. V článku popisujú aktuálny stav transkatétrovej liečby na Slovensku a navrhujú opatrenia pre zvýšenie počtu výkonov v SR.

Transcatheter aortic bioprosthesis implantation – present and futureIn the review article authors describe changes in the indication of the intervention in patients with severe symptomatic aortic stenosis since 2007 when transcatheter implantation of the aortic bioprosthesis received CE until 2017 when the latest Guidelines of the European Society of Cardiology and European Association for Cardio-Thoracic Surgeons were published. They describe the status and future of transcatheter aortic bioprosthesis implantation. They also delineate the status of transcatheter aortic bioprosthesis implantation in Slovakia.
Keywords: indication, transcatheter aortic bioprosthesis implantation, TAVI in Slovakia
indikácia transkatétrová implantácia aortálnej bioprotézy TAVI na Slovensku
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 152-157
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by