Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Transplantácia pečene
Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová-Selčanová, Andrea Dropčová, Jozef Baláž, Janka Badinková, Michal Brunčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
A.Program transplantácie pečene (LTx) je na Slovensku etablovaný v dvoch Centrách a počet dlhodobo prežívajúcich pacientov po LTx stúpa. B. Zároveň však pribúda ochorení pečene a ich následkov, takou rýchlosťou, že bola presiahnutá kapacita Centier – podobne, ako vo väčšine transplantačných programov sveta. V oboch kohortách je veľký priestor vymedzený pre internú medicínu, vyplývajúci zo samotnej podstaty chorobnosti a úmrtnosti v nich. V predtransplantačnej fáze (B) je na mieste internistovi zorientovať sa v dvoch oblastiach: B1) ako udržať pri živote pacienta s ochorením pečene v poslednom štádiu (End-stage liver disease, ESLD) a B2 a)koho áno; b) koho nie; c) a kedy odoslať do Centra
na zváženie LTx. Hlavným prostriedkom v oblasti B1 je znalosť pravidiel diagnostiky a liečby: krvácania pri portálnej hypertenzii, ascitu, spontánnej baktériovej peritonitídy (SBP), akútneho poškodenia obličiek (AKI) a hepatorenálneho syndrómu (HRS), hepatálnej encefalopatie (HE), akútneho zlyhania pečene v teréne chronickej choroby (ACLF), akútneho zlyhania pečene (ALF), infekcií a iných. V súčasnosti by mal byť prah v oblasti B2 pre internistov veľmi nízky s výnimkou B2b: veľkou pomocou – prevenciou zahltenia Centier jedincami, ktorým žiaľ niet pomoci, by bola znalosť kontraindikácií LTx. Na určenie momentu, kedy pacienta konzultovať s Centrom (B2c), sú všeobecne dostupné nástroje prognostickej stratifikácie; sú odlišné pre zlyhanie akútne (ALF), chronické (ESLD) a ACLF. Po LTx (A) je dlhodobé prežívanie je ovplyvnené predovšetkým typicky internistickými ochoreniami – ako metabolický syndróm, diabetes mellitus, hypertenzia a pod. Hlavnými odporučeniami sú neodkladať intervencie a použiť protokoly pre bežnú populáciu. Zmeny vo farmakoterapii týchto syndrómov postačuje dať Centru na vedomie. Neblahé následky má hlavne nepodanie indikovanej liečby, nie jej nežiadúce účinky.
transplantácia pečene, indikácie, kontraindikácie, riziková stratifikácia pri cirhóze
Interná med. ; 15 (3): 93-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by