Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Transplantácie obličiek – právne a etické aspekty, indikácie, komplikácie, starostlivosť o transplantovaného pacienta
Robert Roland
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Transplantácie obličiek sa realizujú 50 rokov, v Slovenskej republike od roku 1972. Výsledky prežívania štepu a pacientov sú porovnateľné s inými európskymi krajinami. Pretrváva však nízky počet transplantácií, nadväzujúci na nízky počet uskutočnených odberov. Jedným z dôvodov je nedostatočná znalosť problematiky medzi obyvateľstvom, ale aj zdravotníckymi pracovníkmi. Predpokladom zlepšenia stavu je znalosť slovenskej legislatívy, etický prístup a z hľadiska výsledkov tímová spolupráca nielen odborníkov v transplantačných centrách, ale všetkých lekárov, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o príjemcu. Problematika transplantácií je veľmi široká, článok popisuje iba základné problémy a upriamuje pozornosť na aspekty, ktoré sú dôležité pri ambulantnej starostlivosti.
transplantácia obličiek imunosupresia rejekcia infekcie etika
Interná med. 2005; 5 (7-8): 417-421
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by