Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Transplantácie obličiek – právne a etické aspekty, indikácie, komplikácie, starostlivosť o transplantovaného pacienta
Robert Roland
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2005
Transplantácie obličiek sa realizujú 50 rokov, v Slovenskej republike od roku 1972. Výsledky prežívania štepu a pacientov sú porovnateľné s inými európskymi krajinami. Pretrváva však nízky počet transplantácií, nadväzujúci na nízky počet uskutočnených odberov. Jedným z dôvodov je nedostatočná znalosť problematiky medzi obyvateľstvom, ale aj zdravotníckymi pracovníkmi. Predpokladom zlepšenia stavu je znalosť slovenskej legislatívy, etický prístup a z hľadiska výsledkov tímová spolupráca nielen odborníkov v transplantačných centrách, ale všetkých lekárov, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o príjemcu. Problematika transplantácií je veľmi široká, článok popisuje iba základné problémy a upriamuje pozornosť na aspekty, ktoré sú dôležité pri ambulantnej starostlivosti.
transplantácia obličiek imunosupresia rejekcia infekcie etika
Interná med. 2005; 5 (7-8): 417-421
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by