Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Trombocytopénia v tehotenstve
Mária Kandrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2021
Trombocytopénia v gravidite je druhou najčastejšou hematologickou poruchou po anémii. Týka sa 7 – 10 % tehotných žien. Existuje niekoľko možných príčin trombocytopénie v tehotenstve, od fyziologickej, tzv. gestačnej trombocytopénie, ktorá predstavuje 60 – 75 %, po klinicky veľmi závažné stavy. Ďalších 15 – 20 % predstavujú hypertenzné poruchy, 3 – 4 % sú v dôsledku imunitného procesu a zvyšné 1 – 2 % tvoria zriedkavé trombocytopénie (DIK, HUS, TTP), infekcie a malignity. Diferenciálna diagnostika týchto príčin a hodnotenie klinického rizika trombocytopénie diagnostikovanej počas tehotenstva sú niekedy zložité a môžu vyžadovať spoluprácu medzi lekármi rôznych odborov.

Thrombocytopenia in pregnancy
Thrombocytopenia in pregnancy is the second most common hematologic disorder after anaemia. It affects 7 – 10% of pregnant women. There are several possible causes of thrombocytopenia in pregnancy. The most common are: gestational thrombocytopenia (60-75%), 15 – 20% are hypertensive disorders, 3 – 4% are due to an immune process, and the remaining 1 – 2% are rare thrombocytopenias (DIC, HUS, TTP), infections and malignancies. The differential diagnosis of these causes and the asseessment of the clinical risk of thrombocytopenia diagnosed during pregnancy is sometimes difficult and may require cooperation between medical professionals of different specialties.
Keywords: thrombocytopenia, pregnancy, platelets, hemostasis, causses of thrombocytopenia


trombocytopénia tehotenstvo krvné doštičky hemostáza príčiny trombocytopénie
Interná med. 2021; 21 (9): 381-384
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by