Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Tromboembolická choroba a orálne kontraceptíva
Margita Belicová, Marian Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2008
Od začiatku objavenia sa orálnych kontraceptív sa spájali s vyšším výskytom tromboembolických príhod. Epidemiologické štúdie potvrdili, že ženy užívajúce orálne kontraceptíva 3. generácie, ktoré obsahujú desogestrel, gestodene alebo norgestimate, majú vyššie riziko vzniku venóznej trombózy, ako ženy užívajúce orálne kontraceptíva 2. generácie, ktoré obsahujú levonorgestrel. Pri užívaní orálnych kontraceptív sa zistila získaná rezistencia na aktivovaný proteín C. Orálne kontraceptíva tvoria heterogénnu skupinu liekov, ktoré okrem antikoncepčných majú aj iné pozitívne účinky a nie je možné zaujať všeobecne negatívne stanovisko k ich užívaniu. Majú svoje indikácie, ako aj doteraz známe kontraindikácie. Nemali by sa predpisovať ženám s predpokladaným vrodeným trombofilným stavom, t.j. ženám s anamnézou tromboembolickej choroby (pľúcnej embólie alebo hlbokej venóznej trombózy) a arteriálnej hypertenzie v predchádzajucej gravidite, s anamnézou tromboembolickej choroby aj mimo gravidity, ako aj ženám s pozitívnou rodinnou anamnézou na tromboembolickú chorobu a ženám s výraznou nadváhou i fajčiarkam.
orálne kontraceptíva venózna trombóza tromboembolická choroba
Interná med. 2008; 8 (10): 501-504
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by