Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Interná medicína v skratke
Trombofilné stavy ako rizikový faktor trombóz
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2004
Rizikové faktory venózneho tromboembolizmu môžu byť vrodené alebo získané (1, 2). Vrodené rizikové faktory predstavujú geneticky podmienený sklon k vzniku trombóz a embólií. Získané rizikové faktory sú spojené s rôznymi ochoreniami a stavmi alebo s laboratórnymi abnormalitami (napr. lupusový inhibítor, antifosfolipidové protilátky), ktoré predisponujú k vzniku trombózy. K závažným rizikovým faktorom venóznej trombózy patria trombofilné stavy. Ako trombofilný stav sa označuje zvýšená pohotovosť k zrážanlivosti krvi na podklade vrodenej alebo získanej poruchy hemostatickej rovnováhy, pri ktorej vzniká prevaha prokoagulačných faktorov nad antikoagulačnými. Sklon k trombogenéze a tromboembolizmu vzniká v dôsledku zvýšenej tvorby alebo zníženej neutralizácie trombínu.
Interná med. 2004; 4 (3): 183-185
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by