Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Trombofilné stavy u detí, ich závažné komplikácie a pestré manifestácie
Veronika Hovancová1, Monika Maligec1, Kamila Trebuňová1, Milan Kuchta1, Eva Bálintová1, Marcel Zachar2, Ján Lepej3
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
V posledných rokoch je vďaka intenzívnejšiemu používaniu invazívnych diagnostických a terapeutických postupov, ale aj zlepšením diagnostiky čoraz častejšie u detí diagnostikovaná pľúcna embólia alebo iné závažné trombembólie. V etiológii zohrávajú úlohu vrodené a získané trombofilné stavy. Klinicky sa pľúcna embólia prejavuje palpitáciami a dušnosťou, ale aj nešpecifickými príznakmi, ako je napríklad bolesť na hrudi. Trombembólie sa prejavujú podľa lokality, v ktorej vznikli, ako je napríklad bolesť hlavy, porucha vedomia, kvantitatívna alebo kvalitatívna porucha vedomia, hematúria, opuch končatiny a iné. V pediatrickej klinickej praxi sa na pľúcnu embóliu stále málo myslí. Podľa našich skúseností však týchto stavov pribúda. Prezentovanými kazuistikami poukazujeme na pomerne typický priebeh trombembólií u detí s vrodenou alebo so získanou trombofíliou, opisujeme diagnostický proces a podávame systémový prehľad terapeutických možností. Dôležitým faktorom v liečbe je popri antikoagulačnej liečbe aj prevencia ďalších trombofilných stavov. Na základe našich skúseností s diagnostikou a liečbou týchto stavov poukazujeme na multiodborový prístup a spoluprácu pri ich diagnostike a liečbe vrátane nukleárnej medicíny, genetiky, hematológie, pneumológie a ďalších odborov.
pľúcna embólia trombofilný stav rizikové faktory deti
Pediatria (Bratisl.) 2013; 8 (3): 138-144
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by