Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Trombóza a protrombotické stavy v gynekológii a pôrodníctve - 1. časť: rizikové stavy vzniku trombóz v gynekológii a pôrodníctve
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2005
Venózna tromboembolizácia, preeklampsia a potrat patria k významným komplikáciám alebo poruchám trvania gravidity. Vrodené a získané protrombotické faktory vedú k zvýšenému riziku tromboembólie. Môžu ovplyvňovať priebeh gravidity a zohrávať úlohu v patogenéze spontánnych potratov. V posledných rokoch sa trombofílii pri týchto stavoch venuje väčšia pozornosť. Dostupné údaje poukazujú na súvislosti medzi potratmi a antifosfolipidovými protilátkami, nedostatkom antitrombínu, hyperhomocysteinémiou, faktorom V Leiden, variantom protrombínu G20210A a nedostatkom proteínu S. Menej podložená je účasť trombofílie na vzniku preeklampsie. Zvýšené riziko tromboembólie sa pozoruje pri užívaní perorálnych kontraceptív a perorálnej hormonálnej substitučnej liečby. O skríningu trombofílie u žien s potratmi a u kandidátok na antikoncepčné tabletky sa stále diskutuje.
trombóza trombofília gravidita potraty preeklampsia
Interná med. 2005; 5 (10): 529-533
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by