Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Trombóza a protrombotické stavy v gynekológii a pôrodníctve 2. časť: antitrombotická liečba v gravidite
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2005
Tromboembolické komplikácie patria medzi najvýznamnejšie príčiny materskej úmrtnosti. Pri anamnéze recidív tromboembolických príhod alebo pri akútnej tromboembólii sa počas gravidity odporúčajú upravené dávky heparínu. U pacientok s anamnézou jednej tromboembolickej príhody a trombofílie alebo s rodinnou anamnézou trombózy sa v gravidite odporúča profylaxia malými až strednými dávkami heparínu. Heparíny majú zrejme pri spontánnych potratoch pozitívny účinok na priebeh gravidity. U gravidných pacientok s antifosfolipidovými protilátkami a potratmi v anamnéze sa obyčajne podáva aspirín s profylaktickými dávkami heparínu. Údaje o komplikáciách gravidity u žien s vrodenou trombofíliou alebo s anamnézou trombózy sú nejednotné. Liečba heparínom by sa mohla zvážiť u tých žien s potratmi, ktoré majú vrodenú trombofíliu. Naliehavo sú potrebné ďalšie randomizované klinické štúdie.
trombóza trombofília gravidita potrat preeklampsia
Interná med. 2005; 5 (11): 601-606
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by