Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Účinky valsartanu a atenololu na zníženie krvného tlaku
Zuzana Rausová, Ladislav Dedík, Viliam Mojto
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Cieľom našej štúdie bolo pomocou matematického modelovania stanoviť farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti antihypertenzných liečiv valsartanu a atenololu. Liečivá boli podávané samostatne a v kombinácii. Sledovali sme srdcovú frekvenciu, systolický a diastolický tlak. Dvanástim zdravým dospelým mužom bola podaná jednorazová dávka 160 mg valsartanu alebo 100 mg atenololu alebo vzájomná kombinácia oboch liekov. Boli vyvinuté farmakokinetické modely časovo koncentračných profilov atenololu a valsartanu aj farmakokinetické/farmakodynamické modely srdcovej frekvencie, systolického a diastolického krvného tlaku po samostatnom a kombinovanom podaní jednotlivých dávok. Navrhovaný odhad dvoch hlavných farmakodynamických parametrov – gain a pôsobenie liečiva/trvanie efektu, umožnil kvantifikáciu poklesu krvného tlaku a srdcovej frekvencie.
The effects of valsartan and atenolol on the reduction of blood pressure
The aim of our study was to determine the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of antihypertensive drugs valsartan and atenolol after single and combined oral administration, focusing on heart rate, systolic and diastolic blood pressure using mathematical modeling. Twelve healthy male adults were given a single dose of 160 mg valsartan, or 100 mg atenolol or a combination of both drugs. Pharmacokinetic models of atenolol and valsartan concentration-time profiles and pharmacokinetic/pharmacodynamic models of heart rate, systolic and diastolic blood pressure following separate and combined administration of single doses were developed. Proposed estimation of two main pharmacodynamic parameters – gain and mean effect time enables quantification of the decrease in blood pressure and heart rate.
Keywords: pharmacokinetics, pharmacodynamics, atenolol, valsartan, system approach, blood pressure
farmakokinetika farmakodynamika atenolol valsartan systémový prístup krvný tlak
Interná med. 2019; 19 (3): 90-93
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by