Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Udržiavacia intravezikálna liečba bcg vakcínou – tolerabilita, komplikácie a ich liečba
Roman Tomaškin, Boris Eliáš, Pavol Slávik, Katarína Macháleková, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2008
Cieľ: Na dosiahnutie najlepších výsledkov liečby u pacientov s vysoko rizikovými svalovinu neinfiltrujúcimi nádormi močového mechúra (NMM) je nevyhnutná udržiavacia intravezikálna BCG liečba trvajúca najmenej 1 rok. S rastúcim počtom instilácií stúpa aj výskyt nežiaducich účinkov. Uvádzame naše skúsenosti s dlhodobou BCG liečbou, jej tolerabilitou, výskytom komplikácií a ich liečbou. Materiál a metodika: V rokoch 1997 až 2007 sme indikovali na intravezikálnu BCG liečbu (kmeň Connaught) 132 pacientov s vysoko rizikovými Ta-T1-CIS NMM. Indikáciou na BCG liečbu boli: G3 nádory, CIS, multilokulárne T1G1 - 2, ≥ 2 recidívy počas jedného roka sledovania. Liečba po 6-týždňovej indukčnej fáze pokračovala minimálne 1-ročnou udržiavacou liečbou s podávaním BCG raz týždenne počas 3 týždňov za 3, 6, 12 mesiacov a potom každých 6 mesiacov od zahájenia liečby. V tejto retrospektívnej štúdii sme vyhodnotili zdravotné záznamy 83 pacientov, ktorí absolvovali 1-ročnú udržiavaciu liečbu, alebo ju prerušili kvôli jej intolerancii alebo závažným komplikáciám. Pacienti, ktorí prerušili liečbu z iných dôvodov (napr. zlyhanie liečby), neboli do štúdie zaradení. Tolerabilitu liečby sme hodnotili z klinického pohľadu, ako výskyt a závažnosť vedľajších účinkov, nutnosť odkladu instilácií, zníženia dávky BCG (na 27 mg) alebo definitívneho prerušenia liečby. Výsledky: Z 83 pacientov absolvovalo 1-ročnú intravezikálnu liečbu presne podľa schémy (6 + 3 + 3 + 3 instilácie) a s prijateľnou tolerabilitou 52 (63 %) pacientov (nežiaduce účinky grade 0 alebo 1 trvajúce menej ako 48 hodín). Ďalší 20 pacienti (24 %) absolvovali celú schému 1-ročnej liečby s nutnosťou odkladov instilácií (9 p.), zníženia dávky na 27 mg (5 p.) alebo ich kombináciou (6 p.) kvôli nežiaducim účinkom grade 2 trvajúcim viac ako 48 hodín. Šiesti pacienti (7 %) odmietli pokračovať v liečbe kvôli jej intolerancii (urgencia, cystalgie, recidivujúce infekcie), ale bez závažných nežiaducich účinkov. Len 5 pacientov (6 %) prerušilo iniciálnu alebo udržiavaciu liečbu kvôli závažným nežiaducim účinkom grade 3 alebo 4 (1 prípad BCG hepatitídy a pneumonitídy, 1 prípad BK+ cystitídy, 1 prípad granulomatóznej epididymitídy a perianálneho abscesu, 1 prípad reaktívnej artritídy a 1 prípad granulomatóznych lézií na penise). Všetky nežiaduce účinky boli úspešne liečené podľa publikovaných odporúčaní bez trvalých následkov. Závery: V našej štúdii 72 pacientov (86 %) absolvovalo minimálne 1-ročnú udržiavaciu intravezikálnu BCG liečbu s dobrou tolerabilitou, 6 pacientov v nej odmietlo pokračovať kvôli zlej tolerabilite a len u 5 pacientov musela byť liečba prerušená kvôli závažným komplikáciám. Intravezikálna BCG liečba je bezpečná, dobre tolerovaná, s prijateľnou kvalitou života a primeraným pomerom benefitu a rizika.
karcinóm močového mechúra BCG udržiavacia intravezikálna liečba komplikácie
Klin. urol. 2008; 4 (1): 7 - 13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by