Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Ukončenie podávania antihypertenzív pri efektívnej liečbe závislosti od alkoholu
Pavel Palkovič, Ľubomír Okruhlica, Katarína Luknárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Pri vstupe do liečby závislosti od alkoholu zisťujeme hypertenziu približne u polovice našich pacientov. PACIENT: 44-ročný muž liečený v Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave pre recidivujúcu závislosť od alkoholu od roku 1997. Hypertenzná choroba zistená a liečená až od tretej hospitalizácie v roku 2005. Naposledy prišiel na lôžkovú liečbu do CPLDZ v roku 2007 z urgentného príjmu s odporúčaním podávania Lokrenu. V prvý deň liečby zistený TK 170/120 mmHg, postupný pokles až do subjektívne referovaných príznakov hypotenzie na 9. deň hospitalizácie. Pri TK 115/75 mmHg vysadené antihypertenzívum až dodnes. Odvtedy abstinuje od alkoholu, pokračuje v ambulantnej terapii. Pri kontrolách nikdy nebola zistená hypertenzia. Antihypertenzíva neužíva. ZÁVER: Kazuistika ilustruje výrazné zlepšenie hypertenznej choroby už počas liečby závislosti od alkoholu do takej miery, že sa muselo vysadiť antihypertenzívum.
hypertenzná choroba závislosť od alkoholu antihypertenzíva
Interná med. 2009; 9 (7-8): 365-369
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by