Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Úloha adenozínového testu v diferenciálnej diagnostike synkopy
Zora Lazúrová, Peter Mitro
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Synkopa je pomerne často sa vyskytujúci klinický príznak rôznej etiopatogenézy, ktorý je definovaný ako náhle vzniknutá krátkodobá porucha vedomia, typicky so spontánnou úpravou stavu. Najčastejšie sa vyskytuje vazovagálna a ortostatická synkopa, nižšia je prevalencia kardiogénnych foriem, ktoré sú vo väčšine prípadov prognosticky závažnejšie. Zriedkavý druh arytmogénnej synkopy je spôsobený idiopatickou paroxyzmálnou atrioventrikulárnou blokádou, ktorá má špecifický patofyziologický mechanizmus. Na jej diagnostiku sa používa adenozínový test, na základe čoho sa nazýva aj adenozín-senzitívna synkopa.

The Role of Adenosine Test in Differential Diagnosis of Syncope
Syncope is a common clinical symptom of different ethiopathogenesis, defined as a transient loss of conscioussness with a sudden onset and typically with spontaneus complete recovery. Most frequent type is vasovagal and orthostatic syncope. Prevalence of cardiogenic types is lower, but the prognosis of them is more severe. A rare type of arrhythmogenic syncope is caused by idiopathic paroxysmal atrioventricular blockade, with specific pathophysiological mechanism. It is so called adenosine-sensitive syncope, therefore an adenosine test is used in the diagnostics.
Keywords: adenosine, adenosine test, adenosine-sensitive syncope, idiopathic paroxysmal AV block, syncope
adenozín adenozínový test adenozín-senzitívna synkopa idiopatická paroxyzmálna AV blokáda synkopa
Interná med. 2018; 18 (3): 107-110
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by